Skip to main content

TSC PROVEN

Visie jeugdopleiding

Opleiding

Door het aanbieden van een kwalitatieve hoogstaande voetbalopleiding, die aangepast is aan de kwaliteiten van de aangesloten leden, wensen we de voetbaltalenten van elk individu te bevorderen.

Gediplomeerde trainers

Binnen de aangeboden opleiding kunnen kinderen vanaf 5 jaar op een speelse wijze kennis maken met de basisregels en basistechnieken van het hedendaagse voetbal. Tijdens de opleiding wordt er steeds in functie van de toekomst gewerkt door ervaren en geschoolde jeugdtrainers. TSC PROVEN streeft er naar om over zo veel mogelijk geschoolde jeugdtrainers te beschikken. De club levert inspanningen om dat doel te bereiken, door samen te werken met de trainersschool en het terugbetalen van het inschrijvingsgeld voor dergelijke cursussen. Daarbovenop stimuleren we geschoolde trainers door hen een hogere vergoeding aan te bieden.

Mentale, psychomotorische en fysieke ontwikkeling

Steeds zal er doorheen de jeugdopleiding rekening gehouden worden met de psychomotorische ontwikkeling van het kind tot volwassene, met als doel het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn.

Krachtlijnen

De sportieve krachtlijnen waarop we onze visie willen uitbreiden, zijn:

 • stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers
 • vormen van (voetbal)intelligente spelers
 • vormen van voetballers met een persoonlijkheid
 • focus op techniek
 • aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigend als het moet
 • opbouw vanuit de verdediging
 • zonevoetbal

Karakteristieken jeugdopleiding

 • Aanvallend
 • 1-4-3-3 of 1-4-4-2 systeem volgens de werkingsprincipes van de K.B.V.B.
 • Opbouw van achteruit
 • Creatief en initiatiefrijk op alle posities
 • Verdedigen als middel en niet als doel
 • De tegenstander zo hoog mogelijk onder druk zetten
 • Vasthouden aan eigen speelwijze onder weerstand tegenstander
 • Belangrijke rol voor het positiespel verdedigend en aanvallend
 • Gezonde wil om te winnen
 • FUN (plezier/recreatief gericht) en FORMATION waarbij spelen het middel is tot vorming met volgende drie pijlers :
  • Zonevoetbal als opleidingsfilosofie
  • Wedstrijdvormen als opleidingsmiddel
  •  Het kind / de speler staat centraal

Resultaat

Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontplooiing en primeert het individu in zekere zin op het groepsbelang.

Zo wordt er weinig aandacht geschonken aan de naakte resultaten (winnen, verliezen, klassement), maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken.

Zo worden de betere spelers, of spelers die een lichamelijke voorsprong vertonen, naar een hogere categorie overgeheveld als dit voor hun individuele ontwikkeling doeltreffender is.

Afspraken

Tegelijkertijd verwachten we dat alle jeugdspelers de duidelijke afspraken en regels aangaande gedrag, uniformiteit in groep, ernst, inzet, profilering ten overstaan van andere ploegen, begeleiders, trainers, clubleden en toeschouwers te allen tijde respecteren.

Deze zitten vervat in het huishoudelijk reglement, dat elke speler ontvangt bij de jaarlijkse inschrijving.

Alle spelers en hun ouders ontvangen bij de inschrijving ook een informatiebrochure, waarin de werking van de club van naaldje tot draadje uiteengezet wordt. Daarin worden ook de ouders op hun rechten en plichten gewezen.

Kindvriendelijkheid

De ontwikkeling van de spelers op maatschappelijk vlak is een belangrijk aspect van onze jeugdopleiding.

Binnen de club wordt dan ook veel aandacht besteed aan een pedagogisch verantwoorde benadering van de speler.

De opleiding dient steeds afgestemd te zijn op de individuele leefwereld van de leden en dient een bijdrage te leveren aan hun opvoeding.

Op dit vlak vormt de opleiding een verlengstuk, een toegevoegde waarde van wat de spelers meekrijgen van de ouders en van de school.

We onderschrijven dan ook de stelling dat een degelijke studieopleiding bijdraagt tot de algemene ontwikkeling van de speler en ook de ontwikkeling van het karakter.

Bijgevolg wordt er binnen het trainingsprogramma uitdrukkelijk rekening gehouden met de schoolopleiding (bv. tijdens de examenperiodes).

Een diploma is een vereiste om te slagen in het leven en dus primeren studies op de voetbalopleiding.

Fun

Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen bij TSC Proven en met plezier afzakken naar de club, en dit zowel voor trainingen, wedstrijden, de matchen van het eerste elftal als voor andere activiteiten.

Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren.

Goed gevoel

Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis voelen in de club.

Ouders dienen zich in ieder geval betrokken te voelen en moeten ook een vertrouwensgevoel krijgen en hebben tegenover de club.

Het is dan ook de betrachting van TSC Proven om van alle betrokkenen één grote familie te maken.

Fair-Play en Panathlon

Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk voor de jeugdspelers (in hun groei naar volwassenheid) en voor de club (die streeft naar een positief imago).

Deze waarden en normen worden vertaald in het fair-play-charter, de 10 geboden van de jeugdopleider en de Panathlon-verklaring.

Deze principes worden opgehangen in het kleedkamercomplex, de kantine en zijn ook te vinden op de website.

Extern beleid en vormen van samenwerking

TSC Proven streeft naar een zo goed mogelijke verstandhouding met de andere clubs uit de regio door middel van een correcte afhandeling van eventuele transfers en het regelmatig spelen van tornooien en vriendschappelijke wedstrijden.