Skip to main content

Handige documenten

Procedure voor het indienen van een Ongeval Aangifte/Medisch attest.

 1. Download hieronder het document “Aangifte_MedischGetuigschrift” van de website TSC Proven onder de rubriek “Handig”.
 2. Vul het document volledig in. Vergeet zeker niet het kleefbriefje ziekenfonds in het juiste vakje te kleven.
 3. Stuur dit document via e-mail naar “Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.” en dit zeker binnen de 2 weken na het ongeval.

8 principes van respect

 1. Respect voor de spelregels
 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials
 3. Respect voor je eigen club
 4. Respect voor de tegenstrever
 5. Respect voor je medemaats
 6. Respect voor ALLE collega voetballers
 7. Respect voor de supporters van andere ploegen
 8. Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken

Charters

Voor de supporters
 • Supporters van TSC PROVEN, dragen sportiviteit hoog in het vaandel, wat de inzet van de match ook mogen zijn.
 • Supporters van TSC PROVEN houden zich aan de regels van de sport, en aan de sportieve ethiek, meer bepaald ten aanzien van het scheidsrechters, spelers, alsook de supporters van de tegenstander.
 • Supporters van TSC PROVEN blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor hun gedrag.
 • Supporters van TSC PROVEN weigeren deel te nemen aan enige activiteit die de veiligheid, en die van één ieder, in het gedrang zou brengen. Of die de orde zou kunnen verstoren van een wedstrijd of verplaatsing.
 • Supporters van TSC PROVEN engageren zich ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing, te respecteren.
 • Supporters van TSC PROVEN weerhouden zich van enige vorm van racisme.

  Supporters van TSC PROVEN, spelers en bestuur, gedragen zich als ambassadeurs van het voetbal, en respecteren de bovenstaande richtlijnen

 • Voor de spelers
 • Bij aankomst en verlaten van een training of wedstrijd wordt de trainer en de ploegafgevaardigde begroet met een handdruk. De trainer wordt aangesproken als ‘Trainer’ of bij zijn ‘voornaam’
 • We winnen graag, maar we kunnen verliezen; OOK op training
 • Bij uitleg van de trainer is het (muis-)stil, wie vragen heeft steekt zijn hand op
 • We moedigen elkaar steeds aan, we schreeuwen en schelden niet
 • We vormen met z’n allen een PLOEG. Iedereen hoort erbij en is het evenveel waard om hier te spelen. Vechten en pesten worden niet geduld; hiertegen zal ZEER STRENG opgetreden worden
 • Foutjes en overtredingen gebeuren nu eenmaal in een wedstrijd of training. Revanche wordt niet geduld
 • Eerlijkheid wordt enorm gewaardeerd, ook als je in fout bent
 • Er is niets zo vervelend voor een trainer dan te moeten constateren dat bepaalde spelers niet aanwezig zijn op training en/of wedstrijden ZONDER te verwittigen. Laat je ploeg niet onaangekondigd in de steek
 • Het is de speler zelf die de jeugdtrainer (ruim) op voorhand verwittigd indien hij niet aanwezig kan zijn
 • Bij trainingen en wedstrijden dient men op tijd aanwezig te zijn, beter 5 minuten te vroeg dan 5 minuten te laat. Wie toch te laat is meldt zich eerst bij de jeugdtrainer
 • Bij een blessure moet je dit melden aan de jeugdtrainer. De wedstrijd of training wordt pas hervat na het afgeven van een attest (afgeleverd door ouders, dokter, kinesist, …).
 • Bij een schorsing of een blessure is het gewenst dat de speler aanwezig is bij de wedstrijden om de groepsgeest te bevorderen. Indien hij dit niet kan dan moet hij de trainer verwittigen
 • Tijdens de wedstrijd tonen we gepast respect voor de scheidsrechter, de tegenstanders, de medespelers en de supporters
 • Na de wedstrijd geven we tegenstander en scheidsrechter STEEDS een hand, ook na een verlies-wedstrijd!
 • Na de wedstrijd neemt iedere speler VERPLICHT een douche (vanaf U9). Hij zorgt er dus voor dat hij douche-gerief en verse kleding (o.a. vers ondergoed) bij zich heeft
 • Na een training of wedstrijd worden de kleedkamers ordentelijk achter gelaten (Vanaf U10: eindverantwoordelijkheid ligt bij de ploegkapitein!)
 • Er wordt in de kleedkamers niet gerookt , getelefoneerd en geen alcoholische dranken gedronken. Bij wedstrijden is het gebruik van GSM, MP3-speler, iPod e.d. niet toegelaten in de kleedkamer
 • Voor en na de wedstrijd draagt iedere speler de uitgangskledij van de club. Zorg ervoor dat je uitgangskledij steeds verzorgd is
 • Zuinig en zorgzaam zijn op de spullen van de club (zoals bijvb: materialen, kledij, velden, kleedkamers, ect...)
 • De speler brengt de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag, zowel op als naast het terrein. De trainer kan, steeds in samenspraak met de jeugdcoördinator, sancties nemen in geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair play, sportiviteit en algemeen gedrag.
 • De speler respecteert ten allen tijde de 10 geboden van de “fair play” en onderschrijft de ‘normen en waarden’ van de club
 • Voor de afgevaardigden

  De belangrijkste taak van de ploeg-afgevaardigde is het extra begeleiden en ondersteunen van de jeugdvoetballers waarbij discipline, orde, tucht en sportiviteit belangrijke waarden zijn.

  De afgevaardigde heeft akte genomen van de visie, de normen & waarden en de gedragscode van de club en helpt mee deze zo optimaal mogelijk in de praktijk om te zetten.

  Indien de afgevaardigde opmerkingen heeft die de club/het team ten goede kunnen komen, worden deze gemeld aan de ACJO of de TVJO.

  Wat doet de afgevaardigde niet :
 • De afgevaardigde geeft geen openlijke kritiek.
 • De afgevaardigde maakt geen misbruik van zijn nauwe betrokkenheid bij de ploeg om de trainers te beïnvloeden. Hij/Zij mengt zich niet in de ploegopstelling, team-opdeling, beurtrolsystemen.
 • De afgevaardigde coacht niet!
 • Voor en tijdens de wedstrijden is het verboden alcohol te nuttigen.
 • In het bijzijn van de jeugdspelers wordt niet gerookt Wat doet de afgevaardigde wel :
 • Hij/zij heeft een voorbeeldfunctie voor het team en handelt er ook naar. Hij/zij gedraagt zich ten alle tijden sportief (fair-play).
 • Hij/zij heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechter en tegenstanders.
 • Hij/zij vermijdt handelingen van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen. De jeugdtrainers krijgen meldingsplicht aan het bestuur/coördinatoren wanneer de afgevaardigde deze richtlijnen niet naleeft. Een afgevaardigde dient administratief hierna volgende taken uit te voeren:
 • Een naamlijst van de spelers met adres en telefoonnummer.
 • Een team-map met alle ingelezen identiteitskaarten van de spelers.
 • Enkele getuigschriften ongevalsaangifte om indien nodig aan de speler mee te geven die zich tijdens het voetbalspel gekwetst heeft.
 • De afgevaardigde dient in het bezit te zijn van een persoonlijke toegangscode van het systeem van digitale wedstrijdenbladen (wedstrijdbladen.be) en krijgt deze van de ACJO. Voor nieuwe afgevaardigden plant de ACJO aan het begin van het seizoen een opleidingsmoment. Overzicht van de taken van de afgevaardigde tijdens de wedstrijdmomenten: Vóór de wedstrijd :
 • De afgevaardigde zorgt voor de kledij bij de wedstrijden. Hij kijkt na welke uitrusting hij dient mee te nemen. Hou er rekening mee dat de thuisploeg zich dient aan te passen wat de kleuren betreft. De wedstrijdtruien kunnen voor de wedstrijd afgehaald worden in de hiervoor voorziene ruimte en dient daar ook na de wedstrijd terug geplaatst te worden in functie van de was
 • Bij thuiswedstrijden, steeds tijdig aanwezig zijn. Voor de uitwedstrijden: tijdig vertrekken om ruim voor aanvang van de wedstrijd aan te komen.
 • De afgevaardigde moet een officiële armband dragen (wit = thuiswedstrijd, driekleur = uitwedstrijd).
 • Ontvangen van de bezoekende ploeg en aanduiden van kleedkamer en terrein.
 • Ontvangen van de scheidsrechter, aanduiden van kleedkamer en terrein. Indien hij dat wenst, meegaan voor de terreinkeuring en vragen wat hij wenst als frisdrank, voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd. Ook vragen hoeveel geld hij mag ontvangen, want volgens het bondsreglement moet hij betaald zijn vóór de wedstrijd. Vraag ook of hij waardevolle voorwerpen in bewaring te geven heeft. Spreek af met betrekking tot het sluiten van de kleedkamer van de scheidsrechter.
 • Bij thuiswedstrijden zijn de afgevaardigden van de duiveltjes en de preminiemen verantwoordelijk voor het plaatsen van de doelen. Er dient aandacht besteed te worden aan het verankeren van de goals (KB 2001)
 • Verzamelen van de identiteitskaarten (vanaf 12 jaar) en vervolgens afspreken met de bezoekende afgevaardigde om het digitaal scheidsrechter blad in te vullen; dit gebeurt in de ontvangstzaal. De afgevaardigde zorgt ervoor dat het scheidsrechter blad correct wordt ingevuld. Het niet correct invullen heeft financiële implicaties voor de club.
 • Twee wedstrijdballen, met gepaste druk, aan de scheidsrechter bezorgen en afspreken wanneer de spelers zich moeten aanbieden, voor het nazicht van schoenen en kledij.
 • Voor dat de wedstrijd van start gaat, er voor zorgen dat de kleedkamers van de spelers en van de scheidsrechter op slot gaan, dus moet je in het bezit zijn van sleutels. Tijdens de wedstrijd :
 • De reservebal, die de scheidsrechter heeft goedgekeurd voor de wedstrijd, bijhouden.
 • De afgevaardigde staat in voor de verzorging van de spelers. Bij ernstige blessures begeleidt hij/zij de speler naar de dokter. Zorg dat je een verzorgingstas met water, spons en bus met verzorgende spray bij je hebt. Een verbandkist voor de eerste zorgen en een draagberrie moeten binnen handbereik zijn.
 • Hij/zij zorgt ervoor dat de bankzitters, vooral tijdens de wintermaanden, voldoende warm gekleed zijn (trainingsjas).
 • Let er op dat onbevoegden niet in de neutrale zone of op het terrein komen. Bij de duiveltjeswedstrijden ouders vriendelijk verzoeken om afstand te houden en niet te dicht op de lijn te staan.
 • De sportieve leiding laat hij/zij over aan de trainer - laat de trainer coachen, ... de afgevaardigde coacht niet en is geen tweede coach. Na de wedstrijd :
 • De bezoekers en scheidsrechter feliciteren voor de prestaties en ze begeleiden tot in de kleedkamers.
 • De wedstrijdballen terug op de voorziene plaats brengen.
 • De afgevaardigde verzamelt en controleert de kledij vooraleer deze op te bergen. (in samenwerking met de spelers)
 • Het digitaal scheidsrechter blad in samenspraak met collega afgevaardigde van het ander team en scheidsrechter afsluiten
 • De scheidsrechter, de trainers en afgevaardigden van de bezoekers uitnodigen voor een receptie in de kantine.
 • Een goede afgevaardigde is er voor iedere speler en bewaart zijn neutraliteit.
  Voor de jeugdtrainers
  Algemeen
  1. De jeugdtrainer moet een voorbeeld zijn voor zijn spelers (in woordgebruik en handelswijze). Hij eist de nodige discipline, beleefdheid en sportiviteit van zijn spelers.
  2. Bij het begin van het voetbalseizoen zal de jeugdtrainer bij het ter beschikkingstellen van zijn/haar trainingsmateriaal inclusief de trainingsvoetballen, die gemarkeerd dienen te worden voor hun categorie, een daartoe bestemd formulier ondertekenen. Hij/Zij draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat dit trainingsmateriaal intact blijft qua aantallen en goede staat van onderhoud.
  3. De jeugdtrainer zorgt ervoor dat de gebouwen tijdens trainingen en wedstrijden net blijven, en dat de materialen die hij/zij gebruikt heeft ordentelijk en net weer op hun plaats terecht komen.
  4. Alle niet-voetbalgerichte activiteiten met de spelers & de ouders zowel binnen als buiten de accommodatie van de club kan niet gebeuren zonder de voorafgaandelijk toestemming van de TVJO en JC’s.
  5. De jeugdtrainer verbindt er zich toe met zijn/haar spelers aanwezig te zijn op de nietvoetbalgerichte en voetbalgerichte activiteiten georganiseerd door de club en engageert zich om aan al deze activiteiten hun medewerking te verlenen.
  6. De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn/haar teams en is verantwoording verschuldigd aan de JC en de TVJO. Hij/Zij geeft de JC en de TVJO onverwijld kennis van alle onregelmatige handelingen die door spelers uit hun team zijn gepleegd. Deze zullen dan in overleg (communicatie naar jeugdcel) met de jeugdtrainer deze zaak afhandelen.
  7. De jeugdtrainer is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdopleidingsplan. Het opleidingsplan dient gevolgd te worden volgens het schema (jaarplan) die hem/haar overhandigd werd voor aanvang van het seizoen door de JC.
  8. De jeugdtrainer kan altijd bijscholing aanvragen via de JC/TVJO die, mits positief advies van de TVJO, door de club wordt vergoed volgens de gangbare afspraken.
  9. De jeugdtrainer engageert er zich toe aanwezig te zijn op de vergaderingen van de jeugdtrainers en alle andere bijkomende vergaderingen teneinde de doelstellingen van een goede jeugdwerking te kunnen verwezenlijken.
  10. Berichten die op sociale media (facebook,twitter,….enz) geplaatst worden die de club en hun leden kunnen schaden worden niet getolereerd en zullen gesanctioneerd worden.
   Trainingen
   1. De jeugdtrainer zal ten laatste 30 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn zodat de training goed voorbereid kan worden. Bij onbeschikbaarheid meldt hij/zij dit aan de JC en belt hij/zij alle spelers af of zorgt hij/zij voor vervanging.
   2. Bereid de trainingen goed voor. Ga uit van de individuele kwaliteiten van je spelers, daarbij goed rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Door een evaluatie bij te houden van je training, kun je in een later stadium gebruik maken van ervaringen of oplossingen uit het verleden.
   3. De trainingsballen en het trainingsmateriaal controleren na de training en op de juiste plaats opbergen.
   4. De jeugdtrainer zal elke wijziging in de trainingsdata en uren tijdig melden aan de JC en/of TVJO en de spelers.
   5. De jeugdtrainer zal ervoor zorgen dat hij/zij traint op de door de TVJO aangeduide terreinen.
   6. De jeugdtrainer zal er ook voor zorgen dat de doelen in de grond verankerd worden tijdens de trainingen en wedstrijden met de daartoe ter beschikking gestelde verankeringspinnen. Dit is verplicht omwille van de veiligheid van de spelers en omwille van de verantwoordelijkheid van de club. De jeugdtrainer zal er ook op toezien dat na de trainingen en wedstrijden de doelen en de verankeringspinnen v/h terrein worden gedragen op de daartoe voorbestemde plaatsen.
    Wedstrijden
    1. De jeugdtrainer zal ruim voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Bij BB-wedstrijden is dat één uur op voorhand, bij MB & OB is dat 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
    2. Indien het onmogelijk is om een wedstrijd te begeleiden gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met de JC van uw categorie zodat die kan zorgen voor een waardige vervanger.
    3. De jeugdtrainer ziet erop toe dat de afgevaardigde zijn taak conform het charter van de afgevaardigde uitvoert. Hij/Zij staan deze ook bij in zijn taken.
    4. Controle van de kleedkamers zowel voor als na wedstrijden (samen met de afgevaardigde). In principe moeten de kleedkamers na de wedstrijd binnen de dertig minuten volledig vrij zijn.
    5. De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn ploeg, Hij zorgt ervoor dat de ploeg zowel tactisch als fysisch goed functioneert. Hij maakt van het team een hechte vriendengroep en zorgt vooral ook dat iedereen aan bod komt.
    6. De jeugdtrainer (in samenspraak met ploegafgevaardigde) zorgt ervoor dat na de wedstrijden de doelen van het terrein worden gedragen op de daartoe voorbestemde plaatsen.
    7. De jeugdtrainer zal er bij de wedstrijden steeds voor zorgen dat hij/zij en zijn/haar jeugdspelers de clubuitrusting dragen.
    8. De jeugdtrainer zal er voor zorgen dat bij de uitwedstrijden de spelers van zijn/haar ploeg zich voornaam en beleefd gedragen op de terreinen van de tegenstrevers.
    9. Tijdens de rust van de wedstrijden blijft de jeugdtrainer in de kleedkamer bij zijn/haar spelers.
    10. De jeugdtrainer dient in samenspraak met zijn/haar afgevaardigde onmiddellijk na de wedstrijd of bij aankomst op verplaatsing, de kledij te deponeren op de voorziene plaats voor ophaling. De jeugdtrainer zal in samenspraak met zin/haar afgevaardigde na de wedstrijden het aantal kledingstukken nauwkeurig tellen en nakijken of deze allemaal aanwezig zijn. Hij/Zij draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele ontbrekende stukken.
    11. Ouders/grootouders van de jeugdspelers (zowel eigen club als bezoekende ploeg) mogen de gang en kleedkamers niet betreden. Enkel bij de jongste categorieën- tot en met U7 - mogen maximaal twéé ouders/grootouders van beide ploegen in de kleedkamers aanwezig zijn om de spelertjes helpen aan te kleden doch dit moet qua tijdsduur tot het minimum beperkt worden.
    12. De afspraken met de jeugdtrainer kunnen in de loop van het voetbalseizoen gewijzigd en/of aangepast worden.

    De jeugdtrainer zal hiervan schriftelijk in kennis gesteld worden. Iedere interpretatie van het “Charter van de JeugdTrainer” valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de TVJO.

    De jeugdtrainer verklaart op ...................... (datum) een exemplaar van het “Charter van de JeugdTrainer” ontvangen te hebben en getekend te hebben voor ontvangst en akkoordverklaring. Handtekening JeugdTrainer.

  Voor de bestuursleden
 • De bestuursleden onthouden zich van elk gedrag en uitlating die de werking van de club schade kunnen toebrengen. Gezien hun functie een bevoorrechte positie inhoud ivm de kennis van interne aangelegenheden, onthouden zij zich van elke publieke negatieve commentaar op de clubwerking
 • Alle bestuursleden zullen zich inzetten om mee te werken aan een positieve uitstraling van de club. Deze positieve benadering kan aan de orde komen zowel bij gesprekken met derden als bij het leveren van adviezen aan de beleidsverantwoordelijken. Perscontacten behoren alleen tot de taak van de persverantwoordelijke; persmensen dienen naar deze persoon doorverwezen te worden
 • Elk bestuurslid engageert zich voor een bepaalde functie in het bestuur. Dit engagement zal inhouden dat men zich gedurende het ganse seizoen op de voor deze functie geëigende dagen en uren ter beschikking zal houden. Indien men om één of andere reden verhinderd is deze functie uit te oefenen zal men contact opnemen met een bevoegde persoon om tot een oplossing te komen
 • Alle eventuele, voor de functie bijkomende verplichtingen, voortspruitend uit de werkingsprincipes, sponsoring, enz., dienen strikt te worden nageleefd in het belang van de club.
 • Alhoewel ieders engagement geldt voor het uitoefenen van een welomschreven taak, houdt dit engagement toch een ruimere dienstverlening in. Ieder bestuurslid is mede verantwoordelijk voor een vlot verloop van de hele organisatie. Dit betekent dat indien mogelijk, het de taak is van elk bestuurslid om, bij afwezigheid van een ander bestuurslid, hulp te bieden bij het oplossen van probleemsituaties van welke aard ook. Het engagement zal ook inhouden dat elk bestuurslid indien mogelijk, bij de georganiseerde nevenactiviteiten een taak op zich neemt. Deze taak kan los staan van de eigenlijke hoofdfunctie. Het spreekt voor zich dat men naar anderen toe de nodige motiverende informatie over deze activiteiten doorspeelt.
 • Om de hierboven vermelde principes mogelijk te maken, beslist het bestuur om een open politiek te voeren aangaande het beleid van de club
 • Het bestuur is samengesteld op basis van gelijkwaardigheid van alle leden. Samen bepalen zij de principes van het beleid. Enkel bij staking van stemmen of indien het algemeen belang van de club het vereist of in het gedrang komt, heeft de voorzitter de eindbeslissing.
 • Elk bestuurslid is gehouden aan geheimhouding inzake de in het bestuur gevoerde Gesprekken
 • Elke door het bestuur genomen beslissing, ook al gebeurt deze niet unaniem, dient door elk bestuurslid ondersteund te worden en bij derden verdedigd