Skip to main content

Charter

Voor de afgevaardigden

De belangrijkste taak van de ploeg-afgevaardigde is het extra begeleiden en ondersteunen van de jeugdvoetballers waarbij discipline, orde, tucht en sportiviteit belangrijke waarden zijn.

De afgevaardigde heeft akte genomen van de visie, de normen & waarden en de gedragscode van de club en helpt mee deze zo optimaal mogelijk in de praktijk om te zetten.

Indien de afgevaardigde opmerkingen heeft die de club/het team ten goede kunnen komen, worden deze gemeld aan de ACJO of de TVJO.

Wat doet de afgevaardigde niet :
 • De afgevaardigde geeft geen openlijke kritiek.
 • De afgevaardigde maakt geen misbruik van zijn nauwe betrokkenheid bij de ploeg om de trainers te beïnvloeden. Hij/Zij mengt zich niet in de ploegopstelling, team-opdeling, beurtrolsystemen.
 • De afgevaardigde coacht niet!
 • Voor en tijdens de wedstrijden is het verboden alcohol te nuttigen.
 • In het bijzijn van de jeugdspelers wordt niet gerookt Wat doet de afgevaardigde wel :
 • Hij/zij heeft een voorbeeldfunctie voor het team en handelt er ook naar. Hij/zij gedraagt zich ten alle tijden sportief (fair-play).
 • Hij/zij heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechter en tegenstanders.
 • Hij/zij vermijdt handelingen van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen. De jeugdtrainers krijgen meldingsplicht aan het bestuur/coördinatoren wanneer de afgevaardigde deze richtlijnen niet naleeft. Een afgevaardigde dient administratief hierna volgende taken uit te voeren:
 • Een naamlijst van de spelers met adres en telefoonnummer.
 • Een team-map met alle ingelezen identiteitskaarten van de spelers.
 • Enkele getuigschriften ongevalsaangifte om indien nodig aan de speler mee te geven die zich tijdens het voetbalspel gekwetst heeft.
 • De afgevaardigde dient in het bezit te zijn van een persoonlijke toegangscode van het systeem van digitale wedstrijdenbladen (wedstrijdbladen.be) en krijgt deze van de ACJO. Voor nieuwe afgevaardigden plant de ACJO aan het begin van het seizoen een opleidingsmoment. Overzicht van de taken van de afgevaardigde tijdens de wedstrijdmomenten: Vóór de wedstrijd :
 • De afgevaardigde zorgt voor de kledij bij de wedstrijden. Hij kijkt na welke uitrusting hij dient mee te nemen. Hou er rekening mee dat de thuisploeg zich dient aan te passen wat de kleuren betreft. De wedstrijdtruien kunnen voor de wedstrijd afgehaald worden in de hiervoor voorziene ruimte en dient daar ook na de wedstrijd terug geplaatst te worden in functie van de was
 • Bij thuiswedstrijden, steeds tijdig aanwezig zijn. Voor de uitwedstrijden: tijdig vertrekken om ruim voor aanvang van de wedstrijd aan te komen.
 • De afgevaardigde moet een officiële armband dragen (wit = thuiswedstrijd, driekleur = uitwedstrijd).
 • Ontvangen van de bezoekende ploeg en aanduiden van kleedkamer en terrein.
 • Ontvangen van de scheidsrechter, aanduiden van kleedkamer en terrein. Indien hij dat wenst, meegaan voor de terreinkeuring en vragen wat hij wenst als frisdrank, voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de wedstrijd. Ook vragen hoeveel geld hij mag ontvangen, want volgens het bondsreglement moet hij betaald zijn vóór de wedstrijd. Vraag ook of hij waardevolle voorwerpen in bewaring te geven heeft. Spreek af met betrekking tot het sluiten van de kleedkamer van de scheidsrechter.
 • Bij thuiswedstrijden zijn de afgevaardigden van de duiveltjes en de preminiemen verantwoordelijk voor het plaatsen van de doelen. Er dient aandacht besteed te worden aan het verankeren van de goals (KB 2001)
 • Verzamelen van de identiteitskaarten (vanaf 12 jaar) en vervolgens afspreken met de bezoekende afgevaardigde om het digitaal scheidsrechter blad in te vullen; dit gebeurt in de ontvangstzaal. De afgevaardigde zorgt ervoor dat het scheidsrechter blad correct wordt ingevuld. Het niet correct invullen heeft financiële implicaties voor de club.
 • Twee wedstrijdballen, met gepaste druk, aan de scheidsrechter bezorgen en afspreken wanneer de spelers zich moeten aanbieden, voor het nazicht van schoenen en kledij.
 • Voor dat de wedstrijd van start gaat, er voor zorgen dat de kleedkamers van de spelers en van de scheidsrechter op slot gaan, dus moet je in het bezit zijn van sleutels. Tijdens de wedstrijd :
 • De reservebal, die de scheidsrechter heeft goedgekeurd voor de wedstrijd, bijhouden.
 • De afgevaardigde staat in voor de verzorging van de spelers. Bij ernstige blessures begeleidt hij/zij de speler naar de dokter. Zorg dat je een verzorgingstas met water, spons en bus met verzorgende spray bij je hebt. Een verbandkist voor de eerste zorgen en een draagberrie moeten binnen handbereik zijn.
 • Hij/zij zorgt ervoor dat de bankzitters, vooral tijdens de wintermaanden, voldoende warm gekleed zijn (trainingsjas).
 • Let er op dat onbevoegden niet in de neutrale zone of op het terrein komen. Bij de duiveltjeswedstrijden ouders vriendelijk verzoeken om afstand te houden en niet te dicht op de lijn te staan.
 • De sportieve leiding laat hij/zij over aan de trainer - laat de trainer coachen, ... de afgevaardigde coacht niet en is geen tweede coach. Na de wedstrijd :
 • De bezoekers en scheidsrechter feliciteren voor de prestaties en ze begeleiden tot in de kleedkamers.
 • De wedstrijdballen terug op de voorziene plaats brengen.
 • De afgevaardigde verzamelt en controleert de kledij vooraleer deze op te bergen. (in samenwerking met de spelers)
 • Het digitaal scheidsrechter blad in samenspraak met collega afgevaardigde van het ander team en scheidsrechter afsluiten
 • De scheidsrechter, de trainers en afgevaardigden van de bezoekers uitnodigen voor een receptie in de kantine.
 • Een goede afgevaardigde is er voor iedere speler en bewaart zijn neutraliteit.